Technologie

Pro úpravu vody používáme vždy technologii adekvátní k danému problému. V řadě situacích postačí jedna úpravna vody, jsou však místa, kde je potřeba použít kaskádu i několika různých zařízení. Vše je poskládáno na míru a optimalizováno s ohledem na ekonomičnost i ekologičnost zařízení.

Ionexové technologie a iontová výměna

Základem těchto technologií je IONEX. Ionexy jsou vysokomolekulární látky s vysokou pórovitostí. Nejčastěji se používají látky na bázi styrenu či polyakrylátu. Ionexy se používají při iontové výměně a znamená výměnu iontů mezi nějakým roztokem a ionexem.  Tento princip je je základem v mnoha úpravnách vody. Nejčastěji se používá pro změkčovače, kdy díky speciální směsi dochází přímo v zařízení k výměně iontů vápníku a hořčíku, které způsobují tvrdost vody za ionty sodíku, který je zdravotně nezávadný. Iontový výměna se může používat i na odstraňování železa a manganu z vody, na dusičnany, hliník a těžké kovy.

Dezinfekce vody

Dezinfekce znamená proces, při kterém se pomocí chemie, nebo fyzikálně-chemickou cestou, nebo jen fyzikální cestou zničí či odstraní nebezpečné patogení organismy a viry z vody. Bakteriální či virové znečištění vody je velice běžné a právě to je častou příčinou různých nemocí z vody.

Při úpravách vody ve velkých úpravnách pro města, vesnice, bazény apod. se voda primárně právě dezinfikuje (zbaví se mikrobakteriálního znečištění). Mezi nejobvyklejší metody dezinfekce patří dávkování chemií, nejčastěji na bázi chlóru, do vody. Chlór je však velice agresivní a tak se při dezinfekci pitné vody postupně přechází na přijatelnější chlordioxid, který má dokonce i mnohem vyšší účinnost.

Na dezinfekci vody využíváme též speciálních UV lamp, které vyzařují ultrafialové světlo, které bakterie ničí. Další metodou je ozonizace či elektrolýza. Nejprimitivnější metodou je prosté převaření vody.

Ozonizace

Principem ozonizace je silná oxidace, která se využívá při dezinfekci vody, zlepšení vzhledových vlastností vody, k odstranění železa a manganu či k oxidaci toxických látek. Ozonizace odstraní i organické látky ve vodě.
Ozón (O3) se připravuje z čistého nebo vzdušného kyslíku silným elektrickým výbojem.

Ozónem mohu být oxidovány například: dusitany, železo, mangan, absorbovatelné organické halogeny, kyanid, prostředky na ochranu rostlin, pesticidy, oxidy dusíku, sirovodík a uhlovodíky.

Ozón je nestabilní a musí být vyráběn v místě potřeby.

Reverzní osmózy

Reverzní osmóza je filtrační technologie fungující na bázi filtru s miniaturními póry o velikosti např 0,0005 mikronů. Skrz tak jemný filtr pak neproniknou žádné nechtěné látky, jen čisté H2O. Reverzní osmóza se často používá v průmyslu, kde je pro technické účely potřeba čistou vodu bez jakýchkoliv příměsí. Pro pitnouvodu je tato technologie naopak nevhodná, protože z vody odstraní i minerály pro člověka nezbytné. Příkladem je vápník a hořčík. Voda se skrz membránu protlačuje pod tlakem.

Filtrace vody

Filtrováním fyzicky oddělujeme látky obsažené ve vodě od vody samotné. To mohou být mechanické nečistoty různých velikosti, sraženiny, či mikrobakteriologické a virové znečištění.