O vodě

Voda je nejrozšířenější látkou na planetě zemi. Přibližně 60 – 90% těl všech živočichů je tvořeno vodou a jsou na ni též závislé. Z chemického hlediska je voda jednoduchá sloučen­ina. Skládá se z jednoho atomu kyslíku a dvou atomů vodíku. (H2O). Voda bez příměsí je bezbarvá tekutina bez chuti či pachu. Bod tání je u ní 0 °C a naopak se vaří při 100 °C. Nejvyšší hustotu (1 000 g.cm–1) má při teplotě 3,98 °C. Voda má neu­trální pH 7 (při 25 °C) . Skupenství vody může být plynné, kapalné i pevné. Většina vody na zemi je slaná.

voda

Člověk každý den vyloučí zhruba 2,5 litrů vody. Pro správnou funkci těla se nutné vodu zpětně doplnit, protože bez ní lze vydržet jen několik dní. Ideál je 2.5. litru vody denně.

Definice pitné vody

Pitnou vodu stanovuje zákon a je to taková voda se zdravotní nezávadností, která ani při trvalém užívání nevyvolá onemocnění ani jiné zdravotní poruchy. Pitnou vodu lze získat buď čištěním, pomocí přidávání chemie nebo získáním z nekontaminovaných chráněných přírodních zdrojů.
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Rozdělení podle skupenství
Plynné skupenství
Všude kolem nás, pára, mlha a vzdušná vlhkost.
Kapalné skupenství
Voda v klasické podobě. Jezera, řeky, jezera a oceány.
Pevné skupenství
V případě nízkých teplot dochází k přechodu na pevné skupenství. Sníh a led.

Rozdělení podle počtu neutronů v atomu vodíku
 • Lehká voda: oba vodíky jsou protia, strukturní vzorec je 1H2O.
 • Polotěžká voda: jeden vodík je protium a jeden deuterium, strukturní vzorec lze zapsat jako HDO.
 • Těžká voda:  oba vodíky jsou deuteria, strukturní vzorec je 2H2O, ale dá se také zapsat jako D2O. Používala se pro chod prvních jaderných reaktorů.
 • Tritiová voda: supertěžká voda, oba vodíky – tritia, vzorec je 3H2O, ale lze zapsat i jako T2O.

Rozdělení podle tvrdosti
 • velmi tvrdá
 • tvrdá
 • středně tvrdá
 • měkká
 • velmi měkká

Rozdělení podle salinity
 • slaná voda
 • sladká voda
 • brakická voda
 • měkká
 • velmi měkká

Kolik stojí pitná voda

Voda se dá považovat za jednu z nejméně nákladnou potravinou. Litr vody z vodovodu je zhruba 120x levnější než stejné množství vody balené.
Průměrná cena vody v ČR je 40kč za metr krychlový. Jeden litr vody stojí tedy zhruba 4 haléře. Konkrétní cenu najdete u své vodárenské firmy.

Kvalita pitné vody a její úprava

Protože kvalita vody, kterou chceme využívat pro pitné účely není vždy vysoká, je často nutné přistoupit k nějakému druhu její úpravy. Zejména pokud jde o vodu, kterou čerpáme s vlastního vrtu či studny, je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Nejčastější problémy jsou: zvýšená tvrdost vody, železo a mangan, dusičnany a bakterie.