Pořizujeme domácí úpravnu tvrdé vody

Úpravna vody AquaSoftener

Domácí úpravna vody je zařízení, které má odstranit nějaký problém vody a připravit ji pro nás tak, aby byla chutná, zdravotně nezávadná a nezpůsobovala ani technické problémy. Proces, který úpravny vody používají, se nazývá úprava vody.

Kdy se vyplatí domácí úpravna vody

Nejobvyklejším problémem vody bývá její nadměrná tvrdost. Hlavně studniční voda obsahuje velké množství látek, které se do ní dostávají skrze hydrologický  cyklus zejména z podloží. Tvrdá voda působí problémy v domácnostech, restauračních provozech i v průmyslu. Nadměrné tvrdosti, způsobené hlavně vysokým obsahem vápníku, neunikne ani kohoutková voda, přestože ji bedlivě sledují vodohospodáři.

Jaké jsou projevy tvrdé vody

Příčinou tvrdé vody a následné tvorby vodního kamene jsou hořečnaté a vápenaté ionty. Neviditelnější důsledek příliš tvrdé vody je bílý nebo nažloutlý povlak na všech místech, které přicházejí do styku hlavně s teplou vodou. Vodní kámen zanáší topná tělesa praček, varných konvic a způsobuje nehezký povlak na sanitárních zařízeních. Tvrdou vodu poznáme i podle toho, jak se v ní rozpouští mýdlo. V tvrdé vodě mýdlo pění daleko méně než ve vodě měkké. I prací prášek se v tvrdé vodě rozpouští daleko hůře a je nutné ho přidávat více nebo použít změkčovač. Velmi tvrdou vodu poznáme i při sprchování nebo koupání ‒ vysušuje pokožku a vlasy se po vysušení nelesknou, nýbrž jsou matné. Nadměrně tvrdá voda má i pozměněnou chuť. Chutná lehce natrpkle.

Důsledek tvrdé vody - vodní kámen

Důsledek tvrdé vody – vodní kámen

Další projevy tvrdé vody

  • Zanechává bílý povlak na nádobí, které vytáhneme třeba z myčky
  • Způsobuje tvorbu vodního kamene v trubkách a bojlerech
  • Po uvaření vody ve varné konvici můžeme pozorovat bělavý povlak kousků vodního kamene
  • Uvažuje se také, že v tvrdé vodě se některé potraviny vaří déle.
  • Vodní kámen zanáší baterie a vodovodní potrubí. Vzrůstají proto náklady na energie, protože je průtok vody potrubím omezený a rovněž je omezená velikost teplosměnné plochy.

Přechodná a trvalá tvrdost vody

Přechodně tvrdá voda obsahuje hlavně hydrogenuhličitan vápenatý. Lze ji změkčit převařením. Oproti tomu, trvalou tvrdost vody lze odstranit jen pomocí chemické úpravny vody. Trvale tvrdá voda obsahuje například sulfidy, nitráty nebo silikáty. Celková tvrdost vody se měří v německých stupních.

Jak domácí úpravna tvrdé vody funguje

Nejčastěji se používají katexové neboli selankové změkčovače. Obsahují nádrž se speciální pryskyřicí, ve které probíhá výměna iontů. Jejich výhodou až 10 let trvající životnost katexu, jsou velmi účinné v zachytávání iontů hořčíku a vápníku a snadno se udržují i obsluhují.
Domácí úpravna tvrdé vody se napojuje na hlavní přívod upravované vody. Změkčovače vody se dělí podle způsobu změkčení nebo instalace. Typ změkčovače vybíráme také podle toho, kolik prostoru mu dokážeme vyčlenit.

Změkčovač funguje na principu iontové výměny. Ionty vápníku a hořčíku jsou v tělese změkčovače zaměněny za ionty sodíku. Regenerace se provádí tabletovanou solí.

Voda může obsahovat i nebezpečné bakterie

Voda může obsahovat i nebezpečné bakterie

Úpravna vody neřeší jen problém tvrdé vody

Pitná voda musí být naprosto čistá a zdraví nezávadná. Na pozoru je třeba se mít hlavně před vodou studniční. Avšak 100 % záruku nemáme ani u vody kohoutkové. Úpravny tvrdé vody jsou sice velmi časté, řeší se však i jiné problémy jako je vysoký obsah železa a manganu, dusičnany či bakterie. Před výběrem vhodné úpravny vody je vždy nutné začít rozborem vody na základě něhož se vybere vhodné zařízení.

Vodní poradenství zde